Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.
leverer fjernvarme til Vaarst og Fjellerad.

Værket har eksisteret siden 1993 som naturgasfyret kraftvarmeværk. I perioden 1997-2015 blev der producere el og varme på biogas fra Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg. Fra 2015 har værket haft tilladelse til fyring med biobrændsel. Værket har i efteråret 2016 indviet et nyt fliskedel-anlæg. Varmeprisen er sænket væsentligt og værket leverer klimavenlig varme produceret på skovflis fra nærområdet. 

Værket er pr. 1/10 2017 overgået til Aalborg Varme

Ultimate Web