Fjellerad Samråd

Fjellerad Samråd er dannet i 2003 som paraplyorganisation for områdets foreninger, institutioner og borgere med henblik på at skabe lokal aktivitet og fællesskab. Samrådet fungerer ligeledes som fælles talerør for lokalområdet overfor eksempelvis myndigheder.

Aalborg Kommune har 42 etablerede samråd under Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Der etableres bl.a. årlige orienterings- og dialogmøder mellem Aalborg Kommunes forvaltninger og Samrådene. Efter ansøgning og aflæggelse af rapport og regnskab kan et samråd opnå tilskud fra Aalborg Kommune på op til 15.000 kr. årligt. Der betales intet kontingent til Fjellerad Samråd.

Fjellerad Samråd har i en årrække udsendt folder for vinterhalvårets fælles aktiviteter. Samrådet har gennem årene været igangsætter for mange forskelligeartede aktiviteter i lokalområdet – fra fællesspisning til blomsterbinding, filtning, stenhugning, snapsesmagning. Vi har afholdt foredrag med bl.a. Morten Albæk, afviklet politikermøder, kulturnat og visionsseminar. Senest har vi bl.a. været aktive i afvikling af vores store fællesfest i oktober, i motionsløbet/cykelløbet Fjellerad Rundt og i projekt CO2-neutral landsby.

Vi har deltaget aktivt i kommuneplandebatten og derigennem fået sikret areal til vores nye bosætningsprojekt, fået ændret status for Fjellerad fra landsby til boligby, givet vores mening skriftligt til kende omkring cykelsti langs Hadsund Landevej, nyt sygehusbyggeri, landdistriktspolitik og planstrategi.

Vi har været ansøger til forskellige fonde så det eksempelvis har været muligt at renovere vores Samlingssal, det har været muligt at etablere multibanen ved hallen, og nu senest at få stillet computer op hos købmanden og etableret en fælles hjemmeside for byen og lokalområdet.

Samrådet er ofte behjælpelig med opstart af nye tiltag og måske med trykning, og omdeling af materialer.

Ultimate Web