Fjellerad og Omegns Udviklingsselskab ApS.

 


Etablering:

Det er ikke almindeligt, at der findes udviklingsselskaber i de enkelte landsbyer. Fjellerad og Omegns Udviklingsselskab er blot et af flere eksempler på, at Fjellerad positivt adskiller sig fra andre landsbyer. Det startede tilbage i 2004, hvor Fjellerad Samråd syntes, at udviklingen gik for langsomt i Fjellerad. Samrådet tog derfor initiativ til et ideudviklingsværksted, hvor der blev sat fokus på udvikling af lokalsamfundets ressourcer. Et af initiativerne fra dette møde førte efter meget stor lokal opbakning og en del arbejde til etablering af udviklingsselskabet

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 10. juni 2009. Her blev der valgt bestyrelse og vedtaget vedtægter for udviklingsselskabet.

Anpartskapitalen er indsamlet hos borgere og virksomheder i Fjellerad og omegn. Der blev på tre måneder i alt tegnet anparter for 130.000,- kr.

 

Formål med udviklingsselskabet:

Det er udviklingsselskabets formål via opkøb af jord/og eller fast ejendom at støtte udviklingsprojekter i Fjellerad og omegn samt projektudvikling af nye tiltag til gavn for Fjellerad og omegn.

Konkret arbejdes der på at gennemføre et boeksperiment lige syd for den nuværende bebyggelse på et 35.000 kvm areal på østsiden af Hålsvej. Fra arealet er der en fantastisk udsigt over ådalen. Det er planen at opføre 18 – 20 boliger på dette areal. Husene skal i videst muligt omfang gøres fri af energipriserne, hvorfor husene skal opføres som passivhuse. Passivhuse har et samlet energiforbrug, der er en femtedel af energiforbruget i et traditionelt hus.

Ultimate Web