Borgerforeningen

F J E L L E R A D

 

Fjellerad og Omegns Borger-forening vil gerne byde dig velkommen til byen, hvor vi håber, du vil komme til at befinde dig godt!.

 

Fjellerad er en hyggelig og levende landsby med et godt foreningsliv. Her er en skole, som udover at være skole for vore børn også fungerer som samlingssted for de forskellige foreninger. I vintersæsonen  afholdes der 1 gang om måneden fællesspisning i skolens samlingssal.

 

Vi har en hal, hvor der dyrkes forskellige former for sport, ligeledes som den benyttes til større foreningsmæssige arrangementer.

 

I byen har vi en købmand med de almindelige dagligvarer, og her findes også postekspedition samt medicinudlevering. Købmandsbutikken er en vigtig del af byens liv, som vi håber du vil støtte mest muligt.

 

Borgerforeningen har denne hjemmeside og en facebookside med orientering om bl.a. kommende aktiviteter i foreningen, samt oplyser om evt. forhandlinger og møder med de offentlige myndigheder. Vi opfordrer borgerne i byen til at henvende sig til bestyrelsen, såfremt der skulle være noget, der ønskes på dagsorden.

 

Den grønne plads - Bygrunden - midt på Vaarstvej ejes af Borgerforeningen. Her lantes byens juletræ, afholdes grill-arrangementer m.v., og her findes legeredskaber til småbørn og byens boulebane, som bliver flittigt benyttet sommeren igennem af byens borgere.

 

Skulle du ønske yderligere oplysninger om foreningerne og øvrige forhold i byen, er du velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

 

Vi håber på dit medlemskab af Borgerforeningen og dermed din støtte til dens arbejde for byen og dens borgere.

 

 

Venlig hilsen

Fjellerad og Omegns Borgerforening

 

Ultimate Web