Den 29. marts holdt Udviklingsselskabet for Fjellerad og Omegn ApS generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende på et bestyrelsesmøde den 24. april 2012 med følgende medlemmer:


Kia Borre, Vaarstvej 314, 9260 Gistrup, Formand – borre@gps.aau.dk

Allan Andersen, Brombærkrattet 17, 9260 Gistrup, Næstformand –
mail@dmds.dk

Ole Nielsen, Fjellerad Bygade 51, 9260 Gistrup, Kasserer –
on@wiotech.dk

John Kier Nielsen, Gunderupvej 23, 9260 Gistrup, Redaktør - johnkiernielsen@gmail.com

Carsten Andersen, Oppelstrup Bygade 27, 9260 Gistrup – lena6677@gmail.com

Marianne Haldrup, Vaarstvej 323, 9260 Gistrup –
m.haldrup@live.dk

Torben Lauritsen, Vaarstvej 332, 9260 Gistrup –
tl@skoerping.dk ( Nyvalgt medlem)


 

Ultimate Web