Træf

Træf var tidligere kendt som Grøn Cafe, men har i de senere år ændret form og altså også navn.

Træf er et ugentligt mødested for unge mellem 14 og 18 år i juniorklubbens lokaler på Vårst/Fjellerad skole.

Træf har åben 12 uger i vinterperioden fra kl.18 -21 på Mandage.

Der er en voksen tilknyttet, samt frivillige hjælpere bla. i forbindelse med arrangementer ud af huset.

Der er lagt vægt på at de unge er medbestemmende om aktiviteter og arrangementer - det kan bla nævnes at der har været afholdt kursus i førstehjælp, besøg hos beredskabscentret og hyggelige bowlingaftener som også indeholder spisning og socialt samvær.

Kontakt: Henrik Pedersen, klubleder telefon96662026

 

Ultimate Web