Stisystemet i og omkring Fjellerad

Ruterne er dels på offentlige og dels på private veje, stier og marker. Du er gæst på lodsejernes private ejendom. Lodsejerne har åbnet stierne for færdsel til fods. Stierne kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke stiernes fremkommelighed.

Ved passage af evt. hegn skal dette ske forsigtigt, og uden beskadigelse af hegnstråd og øvrige dele af hegnet. Værn om planter og dyr og smid ikke affald.

Stierne er markeret med pæle med stisymbolet – en gul ring, og stifarven er malet som et bånd om pælene.

GOD TUR! 

Ruterne


Kirsebærstien
– Rød rute 1,1 km
Trampesti med træflis langs med og i det levende kirsebærhegn omkring boldbaneme. Mange forskellige sorter moreller og kirsebær kan nydes om sommeren.

Møllestien – Grøn rute 1,4 km
Grusvej og trampesti langs markskel og over marker syd for byen. Ved Fjellerad-møllerne, der i øvrigt overvejende ejes af fjelleradborgere, er der udsigt til Lindenborg slot, ådalen, Blenstrup og Håls. Her syd for byen er fundet de såkaldte Tokesten - 2 runesten, der i dag kan ses i våbenhuset i Gunderup Kirke. Stenene er oprindelig rejst af Toke og har bl.a. givet navn til Tokevej. Stiens østlige del går gennem skovkrat hvor der bl.a. kan ses mange vinbjergsnegle.

Vestermarkstien – Gul rute 2,7 km
Grusveje og asfaltvej (Trælbjergvej). Flad rute egnet for dårligt gående og barnevogne. Fra grusvej er der udsigt mod syd over Lindenborg ådal til Horsens og Gerding. Mod vest kan solnedgangen ses over "heden".

Nordstien – Blå rute 3,1 km
Grusveje. Flad rute egnet for dårligt gående og barnevogne. Udsigtspunkt hvorfra man i godt vejr kan se til Dokkedal (Mulbjergene) og Kattegat. Mod nord ses gravhøje – den øst ligste "Bavnehøj" ligger 75 meter over havniveau. Man kan også se solopgang eller være heldig at se fuldmånen stå op over Kattegat

Lindenborg  madpakkeplads – lille gult flag ved åen
Ved grødeopsamlingspladsen på nordsiden af Lindenborg å ved Lindenborg bro er placeret to bord-/bænkesæt.
Her kan madpakken nydes mens åen stille flyder forbi. Når mørket falder på, kan man her opleve vores mindste flagermus – vandflagermusen, der jager insekter flyvende få cm over vandover­fladen.

Husk - ta' selv alt affald med fra pladsen!

Ultimate Web