Om Fjellerad og omegn

Fjellerad ligger i Himmerland og er en landsby som ligger 17 km. syd for Aalborg. Byen ligger i Region Nordjylland og hører under Aalborg Kommune.

Fjellerad har en velfungerende Folkeskole som går op til sjette klassetrin. Lige ved skolen findes der en børnehave, en skolefritidsordning og ikke mindst Fjelleradhallen, som primært bruges til sport, men også en del andre arrangementer, året igennem.

Der er gode busforbindelser til og fra Fjellerad - både med oplands- og bybus.

Selvom Fjellerad oprindeligt opstod i 1700-tallet omkring nogle gårde med tilknytning til Lindenborg Slot er byen i dag hovedsageligt beboet af en befolkning som arbejder rundt omkring i Nordjylland, ofte inde i Aalborg.

Meget vigtig for serviceniveauet i dagens Fjellerad er især købmandsbutikken, som også fungerer som apotek og postbutik, men også lægen, flere dagplejemødre og et bilværksted. Alt dette er dog kun mere eller mindre institutionelle rammer for det liv, som udfolder sig her.

Fjellerad er dog, på trods af den korte afstand til Aalborg, ikke en forstad men en landsby med sit eget liv, hvilket betyder, at der her eksisterer et sammenhold omkring fælles aktiviteter og traditionelle arrangementer lige fra Sankt Hans fester til weekendseminarer rettet mod byens udvikling videre frem.

Fjellerad har også et opland bestående af såvel fritliggende beboelser og gårde som  landsbyerne Håls, Flamsted, Oppelstrup og ikke mindst Gunderup, som huser Gunderup sogns flotte middelalderkirke og præstegården. Fjellerad har også nære forbindelse til nabobyen Vaarst – ikke mindst angående idræt, skole og varmeforsyning.

 

Ultimate Web