Generalforsamling Gunderup

Gunderup.jpg
04-02-2016

Generalforsamling i Gunderup Borgerforening 2016

Torsdag den 25. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra året der gik
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag. Afleveres til formanden senest den 19. februar til:
  Peter Madsen. Gunderup Bygade 10. 
  Mail: madstrup@vip.cybercity.dk
 5. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 2 nye til bestyrelsen.
  Peter Madsen og Lisbeth M. Christensen er på valg.
 6. Valg af suppleanter. Der skal vælges 1 suppleant.
  Aviak Olsen er på valg.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
 9. Information om Gunderup servicehus.
 10. Hvis du er interesseret i at få fibernet giv da venligst besked til:
  John Kier Nielsen. Gunderupvej 23. Tlf. 9833 3084
  mail: johnkiernielsen@gmail.com

 

Efter generalforsamlingen er der bankospil.
Prisen for bankoplader er:       
1 plade 8,00 kr. og 3 plader for 20,00 kr.  
Kaffe med brød kr. 25

Kontingent 150 kr. pr. husstand, eller 75 kr. for enlige.
Kan betales ved generalforsamlingen til bestyrelsen eller indbetales til Spar Nord
regnr. 9226 kontonr. 208-57-07186. Husk navn og adresse.

 

Vel mødt: Bestyrelsen

Ultimate Web